Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa bieżni w Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy – etap II

 • Rok inwestycji: 2019 r.

 • Miejsce inwestycji: Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy

 • Łączna kwota inwestycji: 365 000,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował:

-wykonanie chodnika

-korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

-warstwa odsączająca/drenująca, 273,00 m2

-obrzeża betonowe

-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej – 273,00 m2

-bieżnia:

 • korytowanie z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
 • warstwa odsączająca/drenująca – 838,40 m2
 • obrzeża betonowe (rowki pod obrzeża i ławy – 144,12 m
 • wykonanie ławy betonowej z oporem – 5,765 m3
 • ustawienie obrzeży betonowych – 144,12 m)
 • wzmocnienie z geowłókniny – 838,40 m2
 • podbudowa z kruszywa – 838,40 m2
 • nawierzchnia bieżni (wykonanie nawierzchni z mieszanki 80% mączka ceglana, 20% glina mielona) – 838,40 m2

– piłkochwyty – ogrodzenie boiska z siatki na słupach z rur stalowych o rozstawie 4.0 m i wysokości 6.0 m – 182,00 m;

– roboty wykończeniowe.