Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ZSP nr 3 w Brodnicy

  • Łączna kwota inwestycji: 135 761,61 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ustawienie ław betonowych z oporem pod obrzeża

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

-ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 1.630,00 m2

-wykonano odwodnienia boiska.