Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika i drogi ul. Grunwaldzka

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Grunwaldzka

  • Łączna kwota inwestycji: 154 650,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. 3cm – 547,60 m2

-rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej 148 m

-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm – 981,90 m2

-oznakowanie pionowe.