Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Podmiejska – Mieszka I i Poprzeczna – Kombatantów

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Podmiejska-Mieszka I, ul. Poprzeczna-Kombatantów

  • Łączna kwota inwestycji: 34 545,83 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 4.11.2011 r. Zakres robót obejmował:

-przestawienie krawężników 15×30 – 60 m

-korytowanie 22,5 m3

-ławy pod krawężniki z oporem 1,2 m3

-obrzeża betonowe 20×6 60 m

-podbudowy betonowe

-nawierzchnie z kostki 215 m2

-regulacja studzienek i zaworów 9 szt.

-plantowanie skarp.