Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika po prawej stronie ul. Lidzbarska (na odcinku od ul. Matejki do ul. Lipowej)

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Lidzbarska

  • Łączna kwota inwestycji: 88 372,97 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono, zakres prac obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 1,04 m3

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 829,65 m2

-ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 1.044,50 m2.