Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika ul. Fryderyka Chopina

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Fryderyka Chopina

  • Łączna kwota inwestycji: 108 829,82 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ustawiono ławy betonowe z oporem pod krawężniki 24,44 m3

-ułożono krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30 – 425 m

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4306,47 m2

-ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 886,17 m2.