Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika ul. Dworcowa II etap

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Dworcowa

  • Łączna kwota inwestycji: 38 859,82 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 7,99 m3

-ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 139 m na podsypce cementowo – piaskowej

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 302,68 m2.