Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika ul. Kombatantów

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kombatantów

  • Łączna kwota inwestycji: 40 053,15 zł

Opis inwestycji

Zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 11.00 m3

-ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 193 m na podsypce cementowo – piaskowej

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 309,00 m2.