Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika ul. Adama Mickiewicza

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Adama Mickiewicza

  • Łączna kwota inwestycji: 49 972,39 zł

Opis inwestycji

W dniu 18.04.2016 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową chodnika w ulicy Mickiewicza. Zakres prac obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ustawienie ław pod krawężniki betonowe z oporem

-ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 195 m

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 489,41 m2

-ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 530,11 m2.