Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika ul. Nad Drwęcą

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Nad Drwęcą

  • Łączna kwota inwestycji: 122 564,23 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ustawienie ław betonowych z oporem pod krawężniki

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

-ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 1.039,48 m2.