Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika ul. Skarpa II etap odcinek od skrzyżowania z ulicą Zieloną do skrzyżowania z ulicą Pomorską

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Skarpa

  • Łączna kwota inwestycji: 53 427,23 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 18.03.2014 r. Wykonano:

-roboty ziemne

-podbudowy

-ławy betonowe z oporem

-krawężniki betonowe wystające o wym. 15×30 – 205 m oraz krawężniki wtopione o wym. 15×22 – 41 m

-ułożono obrzeża 

-chodnik z kostki betonowej 6 cm – 455 m2.