Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika ul. Witosa (od Spółdzielni Mieszkaniowej do ul. Matejki)

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Witosa

  • Łączna kwota inwestycji: 150 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa chodnika ul. Witosa od Spółdzielni Mieszkaniowej do ul. Matejki.