Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika ul. Żwirki i Wigury (lewa strona od skrzyżowania z ul. Przykop)

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Żwirki i Wigury

  • Łączna kwota inwestycji: 32 318,12 zł

Opis inwestycji

Przebudowa chodnika: zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 6,9 m3

-ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 120 m na podsypce cementowo – piaskowej

-ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 339,97 m2.