Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika ul. Żwirki i Wigury II

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Żwirki i Wigury

  • Łączna kwota inwestycji: 35 897,41 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 7,65 m3

-ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 133 m

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 330,48 m2.