Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ul. Piaski w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2024 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Piaski

  • Łączna kwota inwestycji: 1 200 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa ul. Piaski – w ramach zadania planuje się przebudowę drogi o długości 378,81 mb z betonu asfaltowego oraz chodnika z kostki betonowej o długości 560 m2.