Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ul. Wieniawskiego w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2024 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wieniawskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 200 000,00 zł

Opis inwestycji

Budowa chodnika o długości 256,09 m o nawierzchni z kostki betonowej.

Szerokość chodnika 1,5 m. Wykonanie zjazdów. Wycinka drzew kolidujących z inwestycją.