Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wyszyńskiego (prawa strona na odcinku od skrzyżowania ul. Wiejskiej do skrzyżowania z ul. Rzymowskiego)

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wyszyńskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 17 113,02 zł

Opis inwestycji

W dniu 04.04.2016 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową chodnika w ulicy Wyszyńskiego. Wykonano następujący zakres prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ustawiono ławy pod krawężniki betonowe z oporem oraz krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15×30 – 12 m

-ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 144,40 m2.