Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Dworcowej

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Dworcowa

  • Łączna kwota inwestycji: 50 439,84 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 05.07.2013 r. W I etapie wykonano:

-rozbiórkę krawężników 116,00 m

-rozbiórkę chodników z płyt 551,76 m2

-wywiezienie gruzu

-ustawiono ławy betonowe pod krawężniki

-krawężniki betonowe 15×30 na podsypce 80,00 m

-krawężniki betonowe 15×22 36,00 m

-wykonano profilowanie, korytowanie, podbudowy

-chodniki z kostki 6,00 cm na podsypce 551,76 m2.