Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Emilii Plater I i II etap

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Emilii Plater

  • Łączna kwota inwestycji: 66 125,06 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano: Zakres prac obejmował:

1.roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

2.roboty ziemne:

-podbudowy

-ławy betonowe z oporem

-krawężniki betonowe wystające o wym. 15×30; obrzeża 

-chodnik z kostki betonowej 6 cm- 510,15 m² oraz chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej gr. kostki 6 cm – 177,18 m².