Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Emilii Plater II

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Emilii Plater II

  • Łączna kwota inwestycji: 63 858,64 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres zadania obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej

-profilowanie i zagęszczanie podłoża

-podbudowa betonowa gr. 10 cm

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 610,79 m2.