Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Gen. Józefa Bema (prawa i lewa strona od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego)

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Gen. Józefa Bema

  • Łączna kwota inwestycji: 29 153,04 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 16.04.2014 r. Wykonano:

-roboty ziemne

-podbudowy

-ławy betonowe z oporem

-ustawiono krawężniki betonowe wystające o wym.: 15×30 cm

-chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 270,80 m².