Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Władysława Jagiełły (prawa i lewa strona)

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Władysława Jagiełły

  • Łączna kwota inwestycji: 59 800,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 30.06.2014 r. Wykonano:

-roboty ziemne

-krawężniki betonowe wystające o wym.: 15×30 cm podsypce cementowo – piaskowej

-ławy betonowe pod krawężniki zwykłe

-obrzeża betonowe o wym.: 20×6, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

-chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 503,00 m².