Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Marcina Kasprzaka (prawa i lewa strona)

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Marcina Kasprzaka

  • Łączna kwota inwestycji: 26 424,23 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 30.06.2014 r. Wykonano:

-roboty ziemne

-podbudowy

-obrzeża betonowe o wym.: 20×6 cm

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki

-chodnik z kostki brukowej betonowej 6 cm – 280,30 m2.