Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Jana Kochanowskiego II etap – kontynuacja lewej strony od ulicy Matejki

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Jana Kochanowskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 58 513,28 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 27.05.2014 r. Wykonano:

1.roboty ziemne:

-podbudowy

-ławy betonowe z oporem

-ustawiono krawężniki betonowe wystające o wym. 15×30 – 203 m oraz krawężniki wtopione o wym. 15×22 – 52 m; obrzeża, chodnik z kostki betonowej 6 cm – 545,5 m2.