Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Kochanowskiego

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kochanowskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 50 100,78 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 05.07.2013 r. W I etapie wykonano:

-rozbiórkę krawężników 219,00 m

-rozebranie chodników z płyt 520,40 m

-wywiezienie gruzu, ułożono ławy betonowe pod krawężniki,

-ustawiono krawężniki betonowe 15×30 na podsypce -119 m

-krawężniki betonowe 15×22 -100 m,

-profilowanie, korytowanie, podbudowy

-chodniki z kostki 6 cm na podsypce -520,40 m2.