Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Łaziennej

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Łazienna

  • Łączna kwota inwestycji: 43 551,37 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 22.04.2013 r. Wykonano:

-rozbiórkę krawężników i chodników z płyt

-ustawiono nowe krawężniki betonowe 15×22 -72 m, 15×30 -178 m

-wykonano chodniki z kostki 6 cm -528,6 m2.