Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Lipowej

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Lipowa

  • Łączna kwota inwestycji: 46 598,89 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres zadania obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem 9,780 m3

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 486,93 m2.