Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Nowej (od skrzyżowania z ul. 18 Stycznia do zjazdu do budynku przy ul. Nowej 15) – strona lewa

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Nowa

  • Łączna kwota inwestycji: 69 421,57 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono. Zakres prac obejmował:

1.roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

2.roboty ziemne

-podbudowy

-ławy betonowe z oporem

-krawężniki betonowe wystające o wym. 15×30

-obrzeża

-chodnik z kostki betonowej 6 cm- 420,22 m²

-obrzeża betonowe o wym.: 20×6 cm

-II etap chodnik z kostki brukowej betonowej 6 cm – 279,75 m2