Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Partyzantów

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Partyzantów

  • Łączna kwota inwestycji: 94 141,86 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano zgodnie z przedmiarem robót i złożoną ofertą w dniu 27.07.2015 r. Zakres prac obejmował:

-wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych

-roboty ziemne

-ławy pod ustawienie krawężniki z oporem 14,260 m3

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 812,570 m2.