Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Pocztowej

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Pocztowa

  • Łączna kwota inwestycji: 30 075,06 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 15.04.2014 r. Wykonano:

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki

-krawężniki bet. wystające o wym.: 15×30 cm na podsypce cementowo – piaskowej

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

-chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 285,70 m².