Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Pomorskiej (II etap odcinek lewa strona od skrzyżowania z ulicą Skarpa do skrzyżowania z ulicą Topolową)

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Pomorska

  • Łączna kwota inwestycji: 17 330,02 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 27.05.2014 r. Wykonano:

1.roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

2.roboty ziemne:

-podbudowy

-ławy betonowe z oporem

-krawężniki betonowe wystające o wym. 15×30

-ułożono obrzeża

-chodnik z kostki betonowej 6 cm- 112,70 m².