Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Skarpa

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Skarpa

  • Łączna kwota inwestycji: 58 049,39 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 26.06.2013 r. Wykonano:

-roboty rozbiórkowe

-korytowanie

-wywóz gruzu

-ławy pod krawężniki

-krawężniki 15×30 na podsypce cementowo-piaskowej -172 m 12×25 -36 m

-obrzeża 76 m

-chodniki z kostki 6 cm -400,5 m2.