Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Skwarnej

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Skwarna

  • Łączna kwota inwestycji: 48 815,80 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres zadania obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu, wyk. ławy pod krawężniki betonowe z oporem 14,550 m3

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 433,73 m2.