Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Henryka Sucharskiego (prawa strona od skrzyżowania z ulicą Wiejską oraz lewa strona od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola)

 • Rok inwestycji: 2014 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Henryka Sucharskiego

 • Łączna kwota inwestycji: 36 763,13 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 18.04.2014 r. Zakres robót obejmował:

 • roboty ziemne
 • podbudowy
 • ławy betonowe z oporem
 • krawężniki betonowe wystające o wym. 15×30
 • obrzeża 
 • chodnik z kostki betonowej 6 cm- 448,45 m².