Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wojska Polskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 93 316,75 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 20.12.2013 r. Wykonano:

-rozbiórkę krawężników

-obrzeży, chodnika i wjazdów

-wykonano ławy betonowe

-ustawiono krawężniki 413 m

-obrzeża betonowe 265 m

-ułożono chodniki z kostki betonowej 6 cm – 785,98 m2

-dokonano regulacji studzienek 6 szt., regulacji zaworów wodociągowych i gazowych 13 szt.