Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wojska Polskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 12 723,19 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres zadania obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-ławy pod ustawienie krawężniki z oporem 3,80 m3

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 99,25 m2.