Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Ludwika Waryńskiego – II etap

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Ludwika Waryńskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 49 864,53 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 09.07.2013 r. Wykonano:

-rozbiórkę krawężników 255,00 m

-rozbiórkę chodników z płyt 510,90 m2

-rozbiórkę obrzeży 20,00 m,

-ławy betonowe pod krawężniki

-krawężniki betonowe 15×30 na podsypce 1630,00 m

-krawężniki betonowe 15×22 -92 m

-obrzeża 20,00 m

-profilowanie, korytowanie, podbudowy

-chodniki z kostki 6,00 cm na podsypce 510,90 m2.