Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa chodnika w ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego (lewa strona od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Marcina Kasprzaka)

 • Rok inwestycji: 2014 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Łączna kwota inwestycji: 30 258,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 09.09.2014 r. Zakres robót obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

 • krawężniki betonowe 15×30 cm na podsypce cementowo – piaskowej
 • ławy betonowe pod krawężniki
 • obrzeża betonowe 20×6
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
 • chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 251,30 m².