Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa dróg gminnych poprzez budowę chodników w Brodnicy przy ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bocznej, ul. Poprzecznej oraz przejścia dla pieszych na ul. Nowej

 • Rok inwestycji: 2023 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Boczna, ul. Poprzeczna, ul. Nowa

 • Łączna kwota inwestycji: 1 023 114,00 zł

Opis inwestycji

W 2023 r. rozpoczęto prace związane z przebudową dróg gminnych w ulicach:

1.Armii Krajowej

 • wykonanie chodnika i zjazdów o długości 438,0 mb, szerokości 2,0 mb
 • nawierzchnia z kostki betonowej

2.Wojska Polskiego

 • wykonanie chodnika i zjazdów o długości 133,67 m, szerokości 1,8 m
 • nawierzchnia z kostki betonowej
 • pas zieleni o szerokości 1,0 m

3.Boczna

 • wykonanie chodnika i zjazdów o długości 278,53 m, szerokości 1,8 m
 • nawierzchni z kostki betonowej

4.Poprzeczna

 • przebudowa chodnika i zjazdów o długości 538 m, szerokości od 1,5 m do 1,8 m
 • nawierzchnia z kostki betonowej

W ramach przebudowy należy wykonać roboty rozbiórkowe.

5. Nowa

 • wykonanie przejścia dla pieszych.
 • przebudowa chodnika w sposób dostosowujący jego geometrię do planowanego przejścia dla pieszych
 • wykonane oświetlenie przejścia oraz płytki ostrzegawcze prowadzące a także pole uwagi ze specjalnie ukształtowaną górną powierzchnią.