Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi, chodnika wraz ze ścieżką ul. Wincentego Witosa

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wincentego Witosa

  • Łączna kwota inwestycji: 280 666,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi: zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (4.232,00 m2) na odcinku ok. 623 m, od skrzyżowania z ul. 18 Stycznia do skrzyżowania z ul. Matejki.