Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: Cmentarz komunalny

  • Łączna kwota inwestycji: 108 263,20 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 27.10.2014 r. Zakres robót obejmował:

  • remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem
  • wybudowano nawierzchnię z kostki szarej gr. 8 cm- 1066,5 m² oraz kolorowej gr. 8 cm-19 m².