Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi i chodnika ul. Mostowa (od Galerii Brodnica do skrzyżowania z ul. Mazurską)

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Mostowa

  • Łączna kwota inwestycji: 169 217,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (1.232,00 m2) na odcinku ok. 146 m, od skrzyżowania z ulicami Sienkiewicza i Mazurską do nowej nawierzchni przy posesji nr 6.