Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi od ul. al. Piłsudskiego do Strefy Przemysłowej Ustronie

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. al. Piłsudskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 133 798,16 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano w zakresie sieci wod-kan: wybudowano sieć wodociągową 160 mm – 532 m z włączeniem do sieci wodociągowej poprzez wbudowanie węzła wodociągowego W1 i W2. Dalsza realizacja zadania w roku 2018.