Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej nr 1814C w ul. Kolejowej od ul. Karbowskiej do ul. Granicznej

  • Rok inwestycji: 2017r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wyspiańskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 31 100,00 zł

Opis inwestycji

zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-obrzeża betonowe o wym.25x8cm – 187m

-podbudowa betonowa

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm – 389,60m2.