Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827C w ul. 18 Stycznia w Brodnicy na odcinku od torów kolejowych do granicy gminy w miejscowości Podgórz

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. 18 Stycznia

  • Łączna kwota inwestycji: 400 000,00 zł

Opis inwestycji

Gmina Miasta Brodnicy partycypowała w kosztach.