Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. 18 Stycznia w Brodnicy (od ul.Wyspiańskiego do ul.Witosa oraz za torami do granic miasta)

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. 18 Stycznia

  • Łączna kwota inwestycji: 343 148,00 zł

Opis inwestycji

Partycypacja w kosztach budowy ze Starostwem Powiatowym w formie dotacji celowej.