Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. Emilii Plater

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Emilii Plater

  • Łączna kwota inwestycji: 148 621,31 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono, zakres wykonanych prac:

-roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

-korytowanie

-podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej 19,04 m2

-frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno 596,78 m2

-mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

-skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

-wyrównanie istniejącej podbudowy

-ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 3 cm -2.983,92 m2

-regulacja urządzeń podziemnych z obłożeniem kostką 4 szt.