Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. Gen. Sikorskiego (odnoga drogi po drugiej stronie ul. Okrężnej)

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Gen. Sikorskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 59 834,74 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres robót obejmował:

-wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych

-roboty ziemne

-ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem 140 m

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 210 m2

-korytowanie drogi 210 m2

-wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna 20 cm- 210 m2, warstwa górna gr. 8 cm – 210 m2.