Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. Karbowska

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Karbowska

  • Łączna kwota inwestycji: 665 502,04 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi – zadanie zrealizowano wykonano warstwę ścieralną jezdni (6.169,00 m2) po uprzednim wyprofilowaniu nawierzchni warstwą profilującą z betonu asfaltowego. Wymieniono część nawierzchni chodników i zjazdów. Wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej (PVC 250 -120 m; PVC 200 -16 m);