Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. Łazienna

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Łazienna

  • Łączna kwota inwestycji: 109 557,43 zł

Opis inwestycji

Termin zakończenia zadania  31.08.2014 r. Zakres robót obejmował:

-wykonanie frezowania

-regulację studzienek

-wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm – 1.698,00 m2.